Dlouhý stín – návod

V tomto tutoriálu se naučíte vytvářet dlouhé stíny, používat techniky černobílého kreslení, tak aby bílý text na bílém pozadí byl nejen viditelný, ale i čitelný (za předpokladu, že text je dostatečně velký).

Krok 1

Začněte vytvářením nového dokumentu ve Photoshopu 1600 x 900 pixelů, 72 PPI a RGB color s bílým pozadím.

Krok 2

Pomocí nástroje „Text“ vytvořte novou textovou vrstvu se slovem „White“. Používám font Montserrat o velikosti 340 px. Pokud toto písmo nemáte a nechcete ho vyhledávat a instalovat, můžete použít podobné písmo.

Krok 3

Klepněte pravým tlačítkem myši na textovou vrstvu a zvolte Convert to smart object

Krok 4

Klikněte dvakrát na vrstvu se smart objektem a zobrazíte okno s nastavením stylu vrstvy. Použijte styl vrstvy Color Overlay. Použijte bílou barvu (#FFFFFF).

Krok 5

V důsledku toho se náš text stal neviditelným.

Chcete-li to opravit, musíte přidat osvětlení a stín. Ale nejprve změníme barvu pozadí, aby bylo trochu tmavší. Chcete-li to provést, použijte Layer – New fill layer – Color. s barvou # F7F7F7.

Krok 6

Duplikujte vrstvu se smart objektem, umístěte jej do nové skupiny s názvem „Long Shadow“ a přesuňte ji pod původní vrstvu.

Krok 7

Do vrstvy uvnitř skupiny „Long Shadow“ (Dlouhý stín) aplikujte styl vrstvy Color Overlay. Barva # 000000.

Krok 8

Použijte filtr Motion Blur. Nastavte úhel 45, vzdálenost 20.

Krok 9

Pak snižte průhlednost na 2%, u vrstvy kde jsme použili filtr Motion Blur, tak aby byla sotva viditelná.

Krok 10

Chceme-li vytvořit efekt dlouhého stínu, musíme několikrát duplikovat a posunout rozmazanou vrstvu.

Netrvá to dlouho, pokud používáte klávesové zkratky. Nejprve zvětšete obraz o 50%, pak podržte klávesu ALT a současně zmáčkněte šipku dolů, abyste duplikovali vrstvu a přesunuli ji dolů. Poté stisknutím klávesy se šipkou vlevo přesunete duplicitní vrstvu doleva.

Klávesy se šipkami obvykle přemísťují o 1 pixel. Pokud však dokument zvýšíte na 50%, tak přesunete vrstvu o 2 pixely, což pro nás bude vhodnější.

Krok 11

Opakujte proces. Podržte klávesu ALT a stisknete šipku dolů. Potom 14 krát  šipku vlevo.

Krok 12

Chceme-li, aby efekt dlouhého stínu vypadal lépe, přidáme světelný efekt. Ve skupině „Long Shadow“ (Dlouhý stín) vytvořte nový Gradient (Layer – New fill layer – Gradient).

Krok 13

Použijte gradient z černého na bílý a nastavte úhel na 45 °.

Krok 14

Nastavte průhlednost gradientu na 3%. To vytvoří iluzi nenápadného zdroje osvětlení.

Krok 15

Na závěr můžeme do zdrojové vrstvy přidat oslnění. Dvakrát klikněte na textovou vrstvu.

Krok 16

Aplikujte styl vrstvy Drop Shadow s nastavením:

  • Color #FFFFFF
  • Overlay – normal
  • Opacity: 80
  • Angle: -135 °,
  • Distance: 3 px,
  • Spread: 0;
  • Size 6px.

Výsledek není viditelný, ale pokud se podíváte pozorněji, uvidíte, že to dává světelní efekt, který se odráží od okrajů textu.

A tady je konečný výsledek:

Můžeme také upravovat obsah Smart objektu kdykoli. Třeba změnit text, přidat údaje nebo logo vaší společnosti: