Jak vytvořit vizitku – photoshop tutoriál

V tomto photoshop tutoriálu se dozvíte, jak vytvořit vizitku pomocí smart-objektů a stylů vrstev.

 

Níže vidíte finální verzi:

Vytvořte dokument o velikosti 1240 x 826 pixelů a přejděte na položku View – Show – Grid  (Ctrl+’), pro aktivaci mřížky. Poté klikněte na View – Snap To – Grid. Stisknutím klávesy Ctrl + K otevřete okno nastavení aplikace a přejděte do sekce Guides, Grid & Slices. Nastavte Gridline Every na 5 a Subdivisions na 10.

Taková mřížka usnadní proces vytváření vizitky a umožní přesnější přizpůsobení všech konstrukčních prvků. Na screenshotech jsem mřížku vypnul záměrně, aby to nepřekáželo.

Krok 2

Přejděte do panelu vrstev, vyberte vrstvu pozadí Background, pak ji odemkněte (dvakrát klikněte) a změňte  na normální vrstvu.

Zase klikněte na vrstvu pozadí dvakrát a použijte vrstvu Gradient Overlay  s následujícími parametry.

Krok 3

Dále použijte nástroj Rectangle Tool (U) (Obdélník) a vytvořte obdélník o velikosti 740 x 460 pixelů.

Krok 4

Otevřete okno se styly vrstev použijte na něj Gradient Overlay.

Krok 5

Zkontrolujeme, zda je vrstva s obdélníkem aktivní a stiskem kláves Ctrl + J ji zduplikujeme.

Nastavte Fill (výplň) kopie na hodnotu 0% a potom použijte styl vrstev Pattern Overlay.

Vzorek ze sbírky Color paper – Blue Crepe a Blend Mode – Overlay.

Krok 6

Aktivujte nástroj Type (T).

Otevřete okno Window – Character a nastavte písmo Roboto Light.

Vyberte bílou barvu, velikost 16px a napište text, jak je uvedeno níže.

Krok 7

Otevřete okno se styly vrstev a aplikujte Gradient Overlay pro každou textovou vrstvu z předchozího kroku.

Krok 8

Otevřete soubor PSD se sadou ikon a importujte ty které se vám líbí. Důležitý je, aby byly v souladu s významem textu.

Poté použijte pro každou ikonu styl vrstvy Stroke pomocí následujících nastavení.

Krok 9

Přidejte logo, název firmy a slogan. Poté pro tyto vrstvy použijte styl Gradient Overlay s nastavením z předchozích kroků.

Krok 10

Stiskněte klávesu Ctrl a v panelu vrstev vyberte všechny vrstvy, které tvoří vizitku.

Teď  ke smart-objektům použijte následující styly.

(pozn. Všimněte si, že v předchozích verzích aplikace Photoshop není možné použít více kopií stejného stylu vrstvy. Chcete-li to provést, měli byste po aplikaci jednoho stylu převést vrstvu na smart-objekt a poté přidat novou kopii. V nových verzích stačí kliknout na tlačítko plus, které je naproti stylu vrstvy.)

Inner Shadow)

  • Blend Mode () – Overlay ()

 Drop Shadow

  • Blend Mode () – Overlay ()

Drop Shadow

  • Blend Mode () – Overlay ()

Drop Shadow

  • Blend Mode () – Overlay ()

Drop Shadow

  • Blend Mode () – Overlay ()

Krok 11

Stiskněte klávesy Ctrl + T pro aktivaci volné transformace, přidržte klávesu Ctrl a přetažením levého horního uzlu deformujte vizitku. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.

Krok 12

Opět stiskněte klávesy Ctrl + T pro aktivaci volné transformace a na horním panelu nastavte úhel na 14 stupňů, abyste mírně otočili vizitku a stiskněte klávesu Enter.

Krok 13

Ujistěte se, že je aktivní vrstva s vizitkou a stisknutím kláves Ctrl + J ji duplikujte.

Vyberte kopii, otevřete styly vrstev a použijte dvě kopie Inner Shadow. Oba styly vrstvy Drop Shadow (Shadow) jsou zakázány.

S volnou transformací otočte vizitku o 1,5 stupně, jak je uvedeno níže.

Krok 14

Vybereme kopii a duplikujeme ji (kopie musí být nad originálem). Vyberte duplikát a otočte jej o 1,5 stupně.

Pak postup opakujeme, dokud nebudeme mít hromadu vizitek.