Práce s obrázky je v samém srdci Photoshopu

Schopnost manipulace s bitmapami ve photoshopu vám dovoluje vytvářet neuvěřitelnou a prakticky neomezenou řadu efektů.
Tento proces byl v minulosti problematický pro příliš malé obrázky. Mohli jste zvětšit velikost (upsampling), ale jen do určité míry, než se obrázek začal pixelovat (rozpadat) a rozostřovat. Jeden způsob, jak se s tím vypořádat, bylo použití Unsharp filtru pro částečné obnovení ostrosti obrázku, ale výsledky nebyly příliš uspokojivé.
Toto se změnilo s úpravami, kterými prošel nástroj Image Size ve Photoshopu CC. Pro vyzkoušení jděte do Image>Size.
Takto vypadá vylepšené dialogové okno nástroje Image Size:
<obrázek>
Jedna z prvních věcí, kterých si lze všimnout, je možnost změny velikosti samotného dialogového okna a zobrazit tak větší část obrázku a možnost obrázek zoomovat.
Takto vypadá dialogové okno s obrázkem po změně velikosti:
<obrázek>
Další věci, kterých si všimnete, jsou nové ovládací prvky na pravém okraji dialogového okna. Tyto ovládají unsampling obrázku.
Jeden z těchto prvků, ten co zapíná Resample, vám dává přístup k vyskakovacímu oknu s následujícími možnostmi: Automatic, Preserve Details (zvětšení), Bicubic Smoother (zvětšení), Bicubic Sharper (zmešení), Bicubic (plynulé přechody), Nearest Neighbor (ostré hrany), a Bilinear. Všechny mají klávesové zkratky pro rychlý přístup.
Toto jsou jejich funkce:
• Automatic: Photoshop se automaticky rozhodne, kterou z resamplovacích metod použije, ať už obrázek zvětšujete, či zmenšujete.
• Preserve Details (zvětšení): Tato metoda zpřístupňue slider Noise reduction pro zjemnění zkreslení vznikající při upsamplování obrázku.
• Bicubic Smoother (zvětšení): Tato metoda je založena na Bicubic interpolation, ale vytváří hladší obrázek.
• Bicubic Sharper (zmenšení): Tato používá Bicubic interpolation se zostřením pro zmenšování obrázku. Pokud vám tato metoda vytvoří příliš ostré přechody, použijte místo toho Bicubic.
• Bicubic (smoother gradients): Tato metoda vytváří jemné přechody odstínů a je lepší alternativou k Nearest Neighbor a Bilinear.
• Nearest Neighbor (ostré hrany): Tato metoda replikuje pixely v obrázku. Zachovává ostré hrany a vytvoří menší soubor s ilustrací, která nepoužívá anti-aliasing na hranách. Stinná stránka je, že může také vytvořit zubaté hrany, které se můžou objevit, pokud má obrázek změněnou velikost, je zkreslený nebo jinak manipulovaný.
• Bilinear: Tato metoda přidává pixely vytvářením průměrných hodnot okolních pixelů.
Všimněte si, že pokud vyberete nastavení Preserve Details, objeví se i slider Reduce Noise. Ten vám dává více kontroly nad výslednou kvalitou obrázku.
Když vyzkoušíte nastavení Preserve Details, zjistíte, že některé nástroje pro resamplování fungují lépe než jiné. Naštěstí, díky jejich srozumitelnosti, vám otestování všech možností zabere nanejvýš pár minut.
Podle Adobe budete nejspíše v praxi používat možnosti Preserve Details a Reduce Noise. Také se doporučuje používat procenta místo pixelů (aspoň zpočátku), abyste věděli, o kolik se obrázek zvětšil či zmenšil. Později, až se blíže seznámíte s výsledky, můžete přepnout na palce, pixely, atd.
Tady je příklad z praxe, kde byl obrázek zvětšen o 300 %.
<obrázek>
Když kliknete na OK, Pohotoshopu bude trvat několik sekund, než obrázek zpracuje. Výsledek nahradí původní obrázek, včetně nové velikosti.
Omezení
Ačkoliv nástroj Image Sizing nabízí velký potenciál, existuje několik omezení:
• Upravovaný obrázek musí být v dobré kvalitě. Dobrá sytost barev, ostrost a kvalita hran jsou důležité.
• Stíny, které ztmavly na černou či hnědou nebo přesvětlení nelze opravit.
• Obrázek musí být rozumně velký. Pokud se snažíte upravovat ikonu (100×100 pixels), neočekávejte skvělé výsledky, zčásti kvůli nedostatečným informacím o barvách.
Závěr
Když plánujete použít nové funkce nástroje Image Resize, je důležité vědět, jakého výsledku chcete dosáhnout. Pokud chcete použít obrázek na webu a trochu ho zvětšit, neměl by to být problém. Pokud plánujete použít obrázek s rozlišením obrazovky pro tisk, je to něco jiného. Jediný způsob, jak zjistit, jestli je tato metoda pro váš obrázek ta správná, je vyzkoušet ji.
Zjistíte, že Photoshop ve skutečnosti dokáže oproti originálnému obrázku vylepšit ostrost a detaily. Testoval jsem nástroj Image Resize s jiným obrázkem a objevilo se značné zkreslení. To jsem byl během několika sekund schopen odstranit sliderem Remove Noise a výsledek byl výborný.
Ve předchozím screenshotu jsem zvětšil původní obrázek o 800 %. Jak můžete vidět, projevilo se malé zjemnění kolem oka i přes použití nastavení Reduce Noise, ale celkový výsledek je přesto působivý