Vytvořte stylový dvojitý efekt ve Photoshopu

Vytvořte stylový dvojitý efekt ve Photoshopu
V tomto tutoriálu vám ukážeme, jak vytvořit efekt dvojité expozice ve Photoshopu. Dvojité expozice lze dosáhnout kombinováním několika zásobních obrázků, experimentováním s režimy překrytí a použitím korekčních vrstev. Také se naučíme, jak udělat krásný hladký přechod mezi snímky pomocí vrstvové masky. Postupujte podle pokynů a zjistíte, jak to udělat.
1. Otevřete fotografii
Krok 1
Vytvořte nový dokument ve Photoshopu s následujícím nastavením.
Krok 2
Vložte obrázek muže do hlavního dokumentu a umístěte jej podle níže uvedeného obrázku. Vybral jsem obrázek staršího muže pro tuto lekci, ale můžete si vybrat i jiný obrázek. Můžete také použít obrazy s tmavou siluetou a poté použít režim kombinace k dosažení požadovaného efektu.
Dále se ujistěte, že vybrané pozadí má monofonní barvy, takže na něm nejsou žádné zbytečné detaily.
Krok 3
Jak již bylo řečeno, měli bychom použít obrázek s pevným monofonním pozadím, ale obrázky stažené z internetu někdy nesplňují potřebné požadavky. V mém případě je pozadí solidní, ale není bílí. Pomocí vrstvy pro nastavení křivek zvýšíte jas pozadí. Cílem je vybělit pozadí tak, aby obraz s městem, který později přidáme, byl viditelný na obrázku muže. Klepněte na ikonu, která se nachází v dolní části panelu vrstev, a v nabídce vyberte příkaz Curves (Křivky) ….
Krok 4
Protože jste použili efekt pro celý obrázek, ovlivnili jste tím části, které nepotřebujete. Nejlepším řešením tohoto problému je použití masky upravovací vrstvy a vymazání efektu tam, kde to není potřeba. Na vlasech ho nechte, abyste získali jasný světelný efekt.
Na masce vrstvy křivek použijte měkkou černou štětku, která maskuje efekt na požadované části obrázku.
Zde je náhled obrázku na bílém pozadí:
2. Vytvořte efekt dvojité expozice
Krok 1
V tomto kroku vytvoříme efekt dvojité expozice tím, že přidáme obrázek města a propojíme ho s obrazem staršího muže pomocí míchacích režimů. Také v tomto kroku můžete experimentovat přidáním různých fotek, abyste získali požadovaný výsledek. Takže se nebojte vybírat různé obrázky, které se vám líbí – mohlo by to být město, potok, les nebo jakýkoli jiný obrázek.
Umístěte obrázek města do hlavního dokumentu. Použijte nástroj Transform (CTRL + T) a zvětšete obrázek, jak je znázorněno níže.
Poznámka: Ujistěte se, že vrstva s městem je nad vrstvou s mužem.
Změňte režim míchání vrstvy s městem Screen a jak vidíte, dostali jsme efekt dvojité expozice.

Krok 2
V tomto kroku musíme posílit efekt. Také uděláme obraz více nerealistický a víc zviditelněme vousy muže.
Přidejte vrstvu masky na obrázek města. Vezměte nástroj Brush (B). Nastavte jeho Opacitz a Flow asi na 30%. Nyní zamaskujte nějakou část města, jak je znázorněno níže, aby vousy byly víc vidět a také část tváře muže. Tím vznikne surrealismus, protože se zdá, že jeho vousy visí přes silnici. Chcete-li, můžete zviditelnit ostatní části obličeje.
Výsledek:
3. Přidání ptáků
Krok 1
Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji „Ptáci“. Vložte kartáče a nakreslete ptáky podle obrázku.
Krok 2
Zmenšete průhlednost vrstvy ptáků na 60%, aby se zdálo, že se rozpouštějí na slunéčku. To nám také pomůže promíchat ptáky se světlem, které vytvoříme v dalším kroku.
4. Vytvořte světelný efekt
Krok 1
Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji „Light“. Nastavte barvu popředí na # 5a4119. Pak si vezměte velkou měkkou kulatou štětku a nakreslete tak, jak je uvedeno na obrázku.
Krok 2
Nastavte míchací režim vrstvy „Light“ na Linear Dodge a snížte průhlednost na 69%.
5. Finální úprava
Krok 1
Vytvořte vrstvu pro Color Balance a upravte barvu. Změňte pouze hodnotu Midtones (středních tónů.)
Výsledek:
Krok 2
Přidejte korekční vrstvu Selective Color a zesilte červené odstíny.
Výsledek:
Krok 3
Nakonec použijte vrstvu úprav Color Lookup a vyberte soubor „Tension Green“.
Nastavte průhlednost vrstvy na 70%.

Zde je konečný výsledek: