Vytvořte si zmrzlinový text ve Photoshopu

51

Dnes vám ukážu, jak si vytvořit úžasný zmrzlinový text. Proces je dost jednoduchý pro jakéhokoliv uživatele Photoshopu. Budeme používat základní nástroje a efekty k dosažení výsledku za krátký čas. Pojďme na to

Program: Adobe Photoshop CS6

Předpokládaný čas: 45 minut

Obtížnost: začátečník – mírně pokročilý

Krok 1

Otevřeme nový soubor (Soubor->Nový) v Adobe Photoshopu s následujícím nastavením

1

Krok 2

Vyplníme pozadí barvoou #aff8fd.

2

Krok 3

Štětcem s bílou barvou #ffffff zesvětlíme střed pomocí velkého bílého bodu a snížíme krytí na 72 %

3

Krok 4

Vyberte nástroj obdélník a nastavte hodnoty takto:

4

Krok 5

Tím dostanete vertikální pruh, vyplňte ho bílou barvou #ffffff. Poté duplikujeme (CTRL+J) pruh a umístíme ho jako na obrázku níže.

5

Krok 6

Všechny vertikální pruhy dáme do nové složky. Pojmenujte ji „vertikální pruhy“ a snižte krytí na 40 %

6

Krok 7

Duplikujte (CTRL+J) celou složku „vertikální pruhy“. Novou složku pojmenujte „horizontální pruhy“ a otočte ji o 90°. Následně snižte krytí na 30%

7

Krok 8

Pozadí máme hotové. Teď použijeme font Arial Black a vytvoříme text. Pravým tlačítkem klikneme na vrstvu a zvolíme „Rastrovat text“. Text dáme do nové složky a pojmenujeme ji „Kornout“. Kopii tvaru textu si zatím umístíme někam na okraj a použijeme ji později.

8

Krok 9

Dvakrát klikneme na vrstvu s textem. Z menu vybereme Volby prolnutí a zaškrtneme „Úkos a reliéf“

9

Přidáme ” Vnitřní stín ”

10

Přidáme „Vnitřní záře ”

11

Přidáme „Překrytí přechodem“

12

A dostaneme takovýto text

13

Krok 10

Přidáme na ICE text masku vrstvy, poté použijeme štětec k vygumování nějakých částí jako na obrázku níže.

14

Krok 11

Duplikujeme (CTRL+J) ICE text, kopii umístíme pod text a posuneme o něco dolů. Styl vrstvy necháme jaký je, kromě „Překrytí přechodem“

15

Dostaneme toto:

16

Duplikujte (CTRL+J) znovu kopii ICE textu. Novou vrstvu umístěte pod ní a opět posuňte o něco dolů.

17

Krok 12

Teď vytvoříme pruhy na kornoutu. Vyberte nástroj Obdélník a udělejte podobné pruhy jako níže na obrázku

18

Krok 13

Nyní všechny vrstvy těchto pruhů označíme do jedné skupiny, během toho držíme shift. Poté klikneme pravým tlačítkem a vybereme „svázat vrsty“. Nyní se nám z těchto pruhů stane jedna vrstva. Na ní dvakrát klikneme, z menu vybereme Volby prolnutí a přidáme Úkos a reliéf

19

Přidáme „Vnitřní stín“

20

Přidáme „Vnitřní záři“

21

Přidáme „překrytí přechodem“

22

Přidáme „Vržený stín“

23

Poté snížíme krytí na 70% a dostaneme toto:

24

Krok 14

Teď přidáme masku vrstvy a pomocí štětce vygumujeme některé části jako níže na obrázku

25

Krok 15

Duplikujeme tuto skupinu, dále použijeme Úpravy-> Transformovat -> Převrátit vodorovně a dostaneme takovýhle výsledek

26

Krok 16

Předešlé kroky zopakujeme i na zbytek textu. Měli byste dostat takovýto výsledek:

27

Krok 17

Teď vytvoříme samotnou zmrzlinu. V kroku 8 jsem zmínil kopii textu, kterou máme stranou. Teď si ji vezmeme a umístíme ji na text, jako vidíte níže.

28

Krok 18

V tomto kroku uděláme růžovou zmrzlinu na písmeno „I“. Dvakrát klikneme na tuto vrstvu a ve Volbách prolnutí přidáme “ Úkos a reliéf“

29

30

Přidáme „Vnitřní stín“

31

Přidáme „překrytí přechodem“

32

A dostaneme takovýto výsledek

33

Krok 19

Jak víme, zmrzlina nikdy nemá perfektní tvar. Přidáme tedy masku vrstvy a pomocí štětce vygumujeme nějaké části zmrzliny

34

Krok 20

Duplikujeme část zmrzliny, kterou jsme vytvořili. V tomto kroku vytvoříme žlutou zmrzlinu přes písmeno „C“. Vymažeme masku vrstvy na kopii tvaru textu. Poté na tuto vrstvu dvakrát klikneme a změníme nastavení

35

30

Změníme nastavení Vnitřního stínu

36

Poté nastavení překrytí přechodem

37

A měli byste dostat takovýto výsledek

38

Krok 21

Teď přidáme masku vrstvy a pomocí štětce vymažeme vnější části zmrzliny

39

Krok 22

Zopakujeme předešlé kroky k vytvoření zelené zmrzliny na písmenu „E“. Dvakrát klikneme na tuto vrstvu a změníme nastavení.

40

30

Změníme nastavení „Vnitřního stínu“.

41

Změníme nastavení „překrytí přechodem“

42

A měli byste dostat takovýto výsledek

43

Krok 23

Teď přidáme masku vrstvy a pomocí štětce vymažeme vnější části zmrzliny

44

Krok 24

Vytvoříme novou vrstvu a přesuneme ji pod ostatní. Nyní vytvoříme stín zmrzliny. Použijeme štětec s barvou #a25229 a nakreslíme stín, poté snížíme krytí na 81%. Můžete použít masku vrstvy k odstranění nechtěných částí stínu.

45

Krok 25

Teď vytvoříme čokoládovou polevu na zmrzlině. Nejprve vezmeme kopii tvaru textu ICE a umístíme ji nad všechny vrstvy. Dvakrát na vrstvu klikneme, vybereme Volby prolnutí a přidáme „Úkos a reliéf“

46

30

Přidáme „Vnitřní stín“

47

Přidáme „Překrytí přechodem“

48

Tady je můj výsledek

49

Krok 26

Nyní přidáme masku vrstvy na vrstvu s čokoládou a pomocí štětce vymažeme některé části, abychom dostali reálné nedokonalosti na zmrzlině. Já jsem použil velký štětec pro vymazání většiny velkých čokoládových částí a potom malý k vytvoření stékajících kapek

50

Krok 27

Na závěr uděláme posyp přes čokoládu. Použijeme malý štětec a vytvoříme malé kruhy jako níže na obrázku.

51

Krok 28

Dvakrát klikneme na vrstvu s bílými kroužky a použijeme následující nastavení

52

53

Měli byste dostat takovýto výsledek

54

Krok 29

Vytvořte novou vrstvu a opakujte předchozí kroky, ale s modrým posypem

55   56   57

Krok 30

Opět zopakujeme, ale s růžovou barvou

58

59

53

A výsledek by měl být takový:

60

Krok 31

Nastavení pro žlutý posyp je následující

61

62

53

63

Krok 32

Zopakujeme pro zelený posyp

64

65   53

Tady je můj výsledek

66

Krok 33

Posyp máme hotový, v dalším kroku vytvoříme stín pro nápis ICE. Použijeme štětec s barvou #77a6a9 a nakreslíme stín jako níže, krytí nastavíme na 40%

67

Krok 34

Klikněte na ikonu „Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav“ na spodu panelu vrstev a vyberte „Křivky“. Použijte následující nastavení k dosáhnutí příslušného tónu

68

Poté použijeme štětec k vymazání některých částí, jak můžete vidět na obrázku dole

69

Krok 35

Nyní klikneme opět na ikonu „Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav“ a vybereme „Jas a kontrast“

70

A použijeme štětec k vymazání některých částí

71

Konečný výsledek

Final

https://www.photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/text-effects/create-ice-cream-text-effect-photoshop/